დასვენების დღეები
31 დეკემბერს რუსთავის მომსახურების სააგენტოში მართვის მოწმობის თეორიული გამოცდა არ ჩატარდება.