ინფორმაცია დასაქმებულთა შესახებ

2017 წელი

2018 წელი, I კვარტალი 

2018 წელი, II კვარტალი 


კონკურსის შედეგები

2017 წელი

2018 წელი, I კვარტალი

2018 წელი, II კვარტალივაკანსიები

ამ ეტაპზე მომსახურების სააგენტოს მიერ ვაკანსია გამოცხადებული არ არისკონკურსის ჩატარების წესი და გასაჩივრება
ინფორმაცია დასაქმებულთა შესახებ

2017 წელი

2018 წელი, I კვარტალი

2018 წელი, II კვარტალითანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები

2017 წელი

2018 წელი, I კვარტალი

2018 წელი, II კვარტალი