ინფორმაცია დასაქმებულთა შესახებ


2018 წელი, I კვარტალი 

2018 წელი, II კვარტალი 

2018 წელი, III კვარტალი 

2018 წელი, IV კვარტალი 
ვაკანსიები

ამ ეტაპზე მომსახურების სააგენტოში ვაკანსია არ არისკონკურსის ჩატარების წესი და გასაჩივრება

თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები


2018 წელი