შსს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ 14 ოქტომბერი სააგენტოს ყველა სტრუქტურული ერთეულისთვის გამოცხადებულია დასვენების დღედ.