1 მარტი, 2019

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში - 2018 წლის I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 მარტი, 2019

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში - 2018 წლის II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 მარტი, 2019

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში - 2018 წლის III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 მარტი, 2019

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში - 2018 წლის IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 მარტი, 2019

კონკურსის ჩატარებისა და გასაჩვრების წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა