8 მაისი, 2003

საქართველოს კანონი იარაღის შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

24 დეკემბერი, 2013

საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

29 დეკემბერი, 2006

საქართველოს შსს სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 აგვისტო, 2012

მართვის მოწმობის მისაღები გამოცდის და მოწმობის გაცემის წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

12 მარტი, 2014

პნევმატური იარაღის ტექნიკური რეგლამენტი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

3 იანვარი, 2014

სატრანსპორტო საშუალების გადაკეთების წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 ივნისი, 2007

გირავნობის რეგისტრაცია, ნასამართლობის ცნობის გაცემის წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 ივლისი, 2011

იარაღის ბალისტიკური შემოწმების წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 სექტემბერი, 2015

სამოქალაქო ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის ჩატარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 თებერვალი, 2014

სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვისა და გადაადგილების წესის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა