- საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, მათ შორის საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი - თინათინ ქვაცბაია.
ელექტრონულ მისამართი: Tinatin.kvatsbaia@sa.gov.ge,  საკონტაქტო ნომერი: (0322) 419084.

- საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისგებელი პირი - ნათია ოქიტაშვილი.
ელექტრონულ მისამართი: Natia.oqitashvili@sa.gov.ge, საკონტაქტო ნომერი: (0322) 419093.