ავტოსატრასპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდის რიგის დასაჯავშნად, გთხოვთ გაეცნოთ პირობებს და აირჩიოთ ოპერატორი.


პირობები:

სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდის რიგში ადგილის დაჯავშნის პირობები

Terms for reservation of theory exam for granting driving license

Условия получения допуска к сдаче теоретического экзамена на право управления транспортным средством

ოპერატორი:

თიბისი ფეი

სახელმწიფო სერვისები > შსს მომსახურების სააგენტო > მართვის მოწმობის თეორიული გამოცდის ჯავშანი


საქართველოს ბანკი

სახელმწიფო სერვისები > მართვის მოწმობის თეორიული გამოცდის ჯავშანი


ლიბერთი ბანკი

სახელმწიფო მოსაკრებელი> მართვის მოწმობის თეორიული გამოცდის ჯავშანი