სატრასპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდის რიგის დასაჯავშნად, გთხოვთ გაეცნოთ პირობებს და აირჩიოთ ოპერატორი.


პირობები:

სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდის რიგში ადგილის დაჯავშნის პირობები


ვებგვერდის საშუალებით დაჯავშნა

ვებგვერდის საშუალებით ჯავშნის გაუქმებაოპერატორი:


თიბისი ფეი


ლიბერთი ბანკისატრასპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის რიგის დასაჯავშნად, გთხოვთ გაეცნოთ პირობებს და აირჩიოთ ოპერატორი.


სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის რიგში ადგილის დაჯავშნის პირობებივებგვერდის საშუალებით დაჯავშნა

ვებგვერდის საშუალებით ჯავშნის გაუქმება


ოპერატორი:


თიბისი ფეი


ლიბერთი ბანკი