სატრასპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდის რიგის დასაჯავშნად, გთხოვთ გაეცნოთ პირობებს და აირჩიოთ ოპერატორი.


პირობები:

სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდის რიგში ადგილის დაჯავშნის პირობები


ოპერატორი:

თიბისი ფეი

სახელმწიფო სერვისები> შსს მომსახურების სააგენტო


საქართველოს ბანკი

სახელმწიფო სერვისები > მართვის მოწმობის თეორიული გამოცდის ჯავშანი


ვებგვერდის საშუალებით


სატრასპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის რიგის დასაჯავშნად, გთხოვთ გაეცნოთ პირობებს და აირჩიოთ ოპერატორი.


სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის რიგში ადგილის დაჯავშნის პირობებივებგვერდის საშუალებით


ოპერატორი:

თიბისი ფეი