სატრასპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდის რიგის დასაჯავშნად, გთხოვთ გაეცნოთ პირობებს და აირჩიოთ ოპერატორი.


პირობები:

სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდის რიგში ადგილის დაჯავშნის პირობები


ოპერატორი:

თიბისი ფეი

სახელმწიფო სერვისები> შსს მომსახურების სააგენტო


საქართველოს ბანკი

სახელმწიფო სერვისები > მართვის მოწმობის თეორიული გამოცდის ჯავშანი


ლიბერთი ბანკი

სახელმწიფო მოსაკრებელი> მართვის მოწმობის თეორიული გამოცდის ჯავშანისატრასპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის რიგის დასაჯავშნად, გთხოვთ გაეცნოთ პირობებს და აირჩიოთ ოპერატორი.


სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის რიგში ადგილის დაჯავშნის პირობები


ოპერატორი:


ლიბერთი ბანკი

სახელმწიფო მოსაკრებელი> მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ჯავშანი ქალაქის პირობებში


ვებგვერდის საშუალებით