სატრასპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდის რიგის დასაჯავშნად, გთხოვთ გაეცნოთ წესებსდაჯავშნა

ჯავშნის გაუქმებაოპერატორი:


თიბისი ფეი


ლიბერთი ბანკისატრასპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის რიგის დასაჯავშნად, გთხოვთ გაეცნოთ წესებსდაჯავშნა

ჯავშნის გაუქმება


ოპერატორი:


თიბისი ფეი


ლიბერთი ბანკი