მართვის მოწმობის მისაღები თეორიული გამოცდის საკითხები შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე (my.sa.gov.ge) და მობილურ აპლიკაციაში (SERVICE AGENCY) რეგისტრაციის გავლის შემდეგ. 


მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე დასაშვებად სავალდებულოა დაჯავშნოთ რიგი.


თეორიულ გამოცდაზე ვიზიტის დაჯავშნა
თეორიულ გამოცდაზე დაჯავშნილი ვიზიტის გაუქმება


თეორიული გამოცდისთვის განკუთვნილი საგამოცდო საკითხების რაოდენობა ყველა კატეგორიისა და ქვეკატეგორიისთვის:
AM კატეგორია: 328 საკითხი.
თეორიული გამოცდა წარმატებულად ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი გამოცდაზე მოცემული 20 კითხვიდან სწორად უპასუხებს 18 კითხვას.

A კატეგორია, A1/A2 ქვეკატეგორია: 864 საკითხი.
თეორიული გამოცდა წარმატებულად ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი გამოცდაზე მოცემული 30 კითხვიდან სწორად უპასუხებს 27 კითხვას.

B კატეგორია, B1 ქვეკატეგორია: 1083 საკითხი.
თეორიული გამოცდა წარმატებულად ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი გამოცდაზე მოცემული 30 კითხვიდან სწორად უპასუხებს 27 კითხვას.

C კატეგორია: 1073 საკითხი.
თეორიული გამოცდა წარმატებულად ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი გამოცდაზე მოცემული 40 კითხვიდან სწორად უპასუხებს 36 კითხვას.

C1 ქვეკატეგორია: 1085 საკითხი.
თეორიული გამოცდა წარმატებულად ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი გამოცდაზე მოცემული 35 კითხვიდან სწორად უპასუხებს 32 კითხვას.

D კატეგორია: 966 საკითხი.
თეორიული გამოცდა წარმატებულად ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი გამოცდაზე მოცემული 40 კითხვიდან სწორად უპასუხებს 36 კითხვას.

D1 ქვეკატეგორია: 983 საკითხი.
თეორიული გამოცდა წარმატებულად ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი გამოცდაზე მოცემული 35 კითხვიდან სწორად უპასუხებს 32 კითხვას.

T და S კატეგორია: 1021 საკითხი.
თეორიული გამოცდა წარმატებულად ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი გამოცდაზე მოცემული 30 კითხვიდან სწორად უპასუხებს 27 კითხვას.მართვის მოწმობის მისაღები თეორიული გამოცდა ხელმისაწვდომია ქართულ, აფხაზურ, ოსურ, ინგლისურ, თურქულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე.