მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე დასაშვებად სავალდებულოა დაჯავშნოთ რიგი

* მართვის მოწმობის მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე რიგის დაჯავშნა შესაძლებელია თიბისი, საქართველოს და ლიბერთი ბანკების სწრაფი გადახდის აპარატებისა და ვებ პორტალის საშუალებით.

(თეორიული გამოცდაზე ვიზიტის დაჯავშნა)

ნებისმიერი კატეგორიის მართვის მოწმობის მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე დასაშვებად დაინტერესებულმა პირმა საჭიროა წარმოადგინოს:
• პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
• ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა IV 100/ა);
• ავტოსკოლის შესაბამისი კატეგორიის სწავლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (A და B კატეგორიის მართვის მოწმობის მისაღებ გამოცდაზე დასაშვებია კანდიდატთა დამოუკიდებელი მომზადება, გარდა 17 წლის პირის გამოცდაზე გასვლის შემთხვევაში);
• სმს შეტყობინება თეორიული გამოცდის რიგის დაჯავშნის შესახებ.

* თეორიულ გამოცდაზე გასვლის საფასური: 40 ლარი ;
* მართვის მოწმობის დამზადების საფასური: 15 ლარი .

* თეორიულ გამოცდაზე მეორე გასვლის შემთხვევაში საფასური შეადგენს 40 ლარს.მართვის მოწმობის მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე დასაშვებად 17 წლის პირმა საჭიროა წარმოადგინოს:

• პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
• დაბადების მოწმობის დედანი (ან მისი ნოტარიულად დამოწმებული ასლი);
• ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა IV 100/ა);
• საჯარო სკოლის ან ავტოსკოლის მოწმობა;
• სმს შეტყობინება თეორიული გამოცდის რიგის დაჯავშნის შესახებ;
• მშობელი ან მშობლის ნოტარიული წესით დამოწმებული თანხმობა.

* 17 წლის პირის თეორიულ გამოცდაზე პირველადი დაშვების საფასური: 15 ლარი, მეორე გასვლის შემთხვევაში საფასური შეადგენს 40 ლარს.
მართვის მოწმობის მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე დასაშვებად სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს:


• პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ID ბარათი, რომელზეც დატანილია სტუდენტის სტატუსი);

• ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა IV 100/ა);

• სმს შეტყობინება თეორიული გამოცდის რიგის დაჯავშნის შესახებ.


* სტუდენტის თეორიულ გამოცდაზე პირველადი დაშვების საფასური: 15 ლარი. მეორედ გასვლის შემთხვევაში - 55 ლარი, ხოლო შემდგომი გასვლების საფასურია - 40 ლარი.* თეორიული გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში კანდიდატს საშუალება აქვს 30 დღის განმავლობაში, 7 დღეში ერთხელ გავიდეს პრაქტიკულ გამოცდაზე (ფასიანი გასვლა ულიმიტოა);

* თეორიულ გამოცდაზე ჩაჭრის შემთხვევაში, განმეორებით გამოცდაზე დაიშვება 7 დღის შემდეგ, გამოცდაზე რიგის დაჯავშნის და საფასურის თავიდან გადახდის შემთხვევაში.მართვის მოწმობის მისაღები თეორიული გამოცდის ტესტის გავლა შესაძლებელია: ქართულ, აფხაზურ, ოსურ, ინგლისურ, თურქულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე.