მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობა შეიძლება იყოს შემდეგი სახის ინფორმაცია:  

 

 მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის მისაღებად დაინტერესებულმა პირმა უნდა წარმოადგინოს:

 

არსებობს დაჩქარებული მომსახურების სამი სახე:

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის გაცემის ღირებულება


ონლაინ განაცხადის გაგზავნა შეგიძლიათ ვებგვერდზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ