დირექტორი


ზურაბ ზუბადალაშვილი


წოდება:

პოლიციის პოლკოვნიკი


დაბადების თარიღი:

22.04.1973 წელი


პროფესიული გამოცდილება:

2024 წლიდან სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორი;

2023-2024 წწ. სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის რექტორი;

2021-2023 წწ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე;

2018-2021 წწ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სასაზღვრო საქმიანობის დაგეგმარების,კოორდინაციისა და ზედამხედველობის მთავარი სამმართველოს უფროსი;

2015-2018 წწ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი (დეპარტამენტის დირექტორი);

2014-2015 წწ. სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორი;

2013-2014 წწ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი (დეპარტამენტის დირექტორი);

2012-2013 წწ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს კადრებისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი;

1993-2012 წწ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო, სხვადასხვა მმართველი თანამდებობა.


განათლება:

1991-1996 წწ. იურისტი, თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი, მაგისტრის ხარისხი;

2002 წელი - აშშ-ის თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტო, უწყებათაშორისი ტრენინგი საზღვაო სივრცეში მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების პრევენციის თაობაზე;

2019 წელი - ნატოს სამეკავშირეო ოფისი, პროექტების მართვის კურსი, ნატოს პროფესიული განვითარების პროგრამა;

2019 წელი - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა და ნიდერლანდების საერთაშორისო ურთიერთობების კლინგენდაელის ინსტიტუტი, კრიზისების მართვისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების კურსი.


უცხო ენები:

რუსული, ინგლისური


ოჯახური მდგომარეობა:

ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი


დამატებითი ინფორმაცია:

2022 წ. სამკერდე ნიშანი უმწიკვლო სამსახურისათვის (20 წელი) - სამსახურებრივი მოვალეობის სანიმუშოდ შესრულებისათვის, „პოლიციის დღესთან“ დაკავშირებით;

2020 წ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მედალიონი განსაკუთრებული დამსახურებისთვის;

2014 წ. ჯილდო სამსახურებრივი მოვალეობის სანიმუშოდ შესრულებისთვის (დაჯილდოვდა ცეცხლსასროლო იარაღით);

2012 წ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამკერდე ნიშანი „10 წლის უმწიკვლო სამსახურისთვის“.

მოადგილეები:


ვალერიან დათულიშვილი

ვრცლად


გელა ლაზაშვილი

ვრცლად


კახაბერ სოფრომაძე

ვრცლად


ბესიკ ტეფნაძე

ვრცლად