21 ოქტომბერი, 2016

2015 წელს დარიცხული ხელფასები

ფაილის ჩამოტვირთვა  

21 ოქტომბერი, 2016

2015 წლის I-III კვარტალში გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

21 ოქტომბერი, 2016

2015 წლის გეგმა

ფაილის ჩამოტვირთვა  

21 ოქტომბერი, 2016

ავტომანქანები 2015 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

21 ოქტომბერი, 2016

2015-2016 წლების ბიუჯეტი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

21 ოქტომბერი, 2016

2016 წლის გეგმა

ფაილის ჩამოტვირთვა  

21 ოქტომბერი, 2016

2016 წლის I-III კვარტალში გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

21 ოქტომბერი, 2016

2016 წლის I და II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

21 ოქტომბერი, 2016

უძრავი ქონების მისამართები

ფაილის ჩამოტვირთვა