30 დეკემბერი, 2022

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37­ე და მე­40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა, 2022 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49­ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში - 2022 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49­ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2018)

ფაილის ჩამოტვირთვა  

20 აპრილი, 2022

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49­ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში - 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49­ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2020)

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-­ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში - 2023 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49­ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (2019)

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-­ე და მე­-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა. 2021 წელი, I-II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 დეკემბერი, 2021

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37­ე და მე­40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა, 2021 წელი, I - III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-­ე და მე­-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა. 2022 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ივნისი, 2024

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-­ე და მე-­40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა. 2024 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 ნოემბერი, 2023

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37­ე და მე­40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა. 2023 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-­ე და მე-­40-ე მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა. 2023 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-­ე და მე­-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა , 2021 წელი - I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

3 აპრილი, 2023

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37­ე და მე­40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა. 2023 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 აგვისტო, 2023

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37­ე და მე­40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა. 2023 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში - 2023 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2022 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ივნისი, 2024

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2024 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

20 აპრილი, 2022

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2018 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2018 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2018 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2018 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 ივლისი, 2022

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2022 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

3 აპრილი, 2023

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2023 წლის I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 ნოემბერი, 2023

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2023 წლის III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2023 წლის IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 დეკემბერი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2021 წლის III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 დეკემბერი, 2022

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2022 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 აგვისტო, 2023

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა, 2023 წლის II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 დეკემბერი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია. 2021 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია. 2022 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2023 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ივნისი, 2024

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2024 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2021 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2021 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2018 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2018 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2018 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2018 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

20 აპრილი, 2022

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია. 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 ივლისი, 2022

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2022 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

3 აპრილი, 2023

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2023 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 ნოემბერი, 2023

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2023 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 დეკემბერი, 2022

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია. 2022 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 აგვისტო, 2023

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - 2023 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ. 2022წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2023 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ივნისი, 2024

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ. 2024წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ. 2021წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ. 2021წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2018 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2018 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2018 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2018 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

20 აპრილი, 2022

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 დეკემბერი, 2021

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ. 2021 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 ივლისი, 2022

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ. 2022წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

3 აპრილი, 2023

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2023 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 ნოემბერი, 2023

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2023 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 დეკემბერი, 2022

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ. 2022წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 აგვისტო, 2023

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2023 წელი, I - II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 ივლისი, 2020

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2020 წელი, I-II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი. 2022 წლის IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი. 2023 წლის I-II-III-IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ივნისი, 2024

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2024 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი. 2021 წლის I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი. 2021 წლის I-II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები. 2018 წელი - I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები. 2018 წელი - II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები. 2018 წელი - III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები. 2018 წელი - IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

20 აპრილი, 2022

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 ოქტომბერი, 2022

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2022 წელი, I-II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 დეკემბერი, 2021

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი. 2021 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 ივლისი, 2022

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი. 2022 წლის I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

3 აპრილი, 2023

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი. 2023 წლის I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 ნოემბერი, 2023

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი. 2023 წლის I-II-III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 დეკემბერი, 2022

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი - 2022 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 აგვისტო, 2023

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი. 2023 წლის I-II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

მომსახურების სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

მომსახურების სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები - 2022 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ივნისი, 2024

მომსახურების სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები - 2024 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

მომსახურების სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები - 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2018 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2018 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2018 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2018 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

20 აპრილი, 2022

მომსახურების სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები - 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

მომსახურების სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 დეკემბერი, 2021

მომსახურების სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები. 2021 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 ივლისი, 2022

მომსახურების სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები - 2022 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 დეკემბერი, 2022

მომსახურების სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები - 2022 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 აგვისტო, 2023

მომსახურების სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები - 2023 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

3 აპრილი, 2023

მომსახურების სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები - 2023 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 ივლისი, 2022

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია. 2022 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 დეკემბერი, 2022

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია. 2022 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია. 2022 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია. 2021 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია. 2021 წელი, I-II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით). 2018 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით). 2018 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით). 2018 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით). 2018 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

20 აპრილი, 2022

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 ოქტომბერი, 2022

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია. 2022 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 დეკემბერი, 2021

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია. 2021 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

3 აპრილი, 2023

მომსახურების სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები - 2023 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 ნოემბერი, 2023

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია. 2023 წელი, I - II - III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 აგვისტო, 2023

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია. 2023 წელი, I - II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 ივლისი, 2022

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2022 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 დეკემბერი, 2022

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2022 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2022 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2023 წელი, I - II - III - IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ივნისი, 2024

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2024 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2021 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2021 წელი, I - II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

20 აპრილი, 2022

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 ოქტომბერი, 2022

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2022 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

26 ოქტომბერი, 2022

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2022 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 დეკემბერი, 2021

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2021 წელი III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

3 აპრილი, 2023

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2023 წელი I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 ნოემბერი, 2023

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2023 წელი, I - II - III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2018 წელი - I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2018 წელი - II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2018 წელი - III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2018 წელი - IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 აგვისტო, 2023

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად). 2023 წელი, I - II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა