6 მარტი, 2020

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

მომსახურების სააგენტოს ბალანსზე არსებული უძრავი ქონება - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა