შსს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ 21 ოქტომბერი სააგენტოს ყველა სტრუქტურული ერთეულისთვის გამოცხადებულია დასვენების დღედ.