შსს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ 19 იანვარი სააგენტოს ყველა სტრუქტურული ერთეულისთვის გამოცხადებულია დასვენების დღედ.