შსს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ 3 მარტი სააგენტოს ყველა სტრუქტურული ერთეულისთვის გამოცხადებულია დასვენების დღედ.