შსს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ 8 მარტი სააგენტოს ყველა სტრუქტურული ერთეულისთვის გამოცხადებულია დასვენების დღედ.