შსს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ 9 და 12 მაისი, სააგენტოს ყველა სტრუქტურული ერთეულისთვის გამოცხადებულია დასვენების დღედ!