შსს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ 12 მაისი, სააგენტოს ყველა სტრუქტურული ერთეულისთვის გამოცხადებულია დასვენების დღედ!