შსს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ 26 მაისი, სააგენტოს ყველა სტრუქტურული ერთეულისთვის გამოცხადებულია დასვენების დღედ!