შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ 26, 27, 28 და 29 აპრილი გამოცხადებულია დასვენების დღედ!