შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ 23 ნოემბერი სააგენტოს ყველა სტრუქტურული ერთეულისთვის გამოცხადებულია დასვენების დღედ!