2020 წლის 25 იანვრიდან იცვლება მომსახურების სააგენტოს მომხმარებელთან ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის ნომერი - 2 41 91 91 და ამოქმედდება ახალი ნომერი - 1272.  

 სააგენტოსთან დასაკავშირებლად, ფიქსირებული ადგილობრივი სატელეფონო ქსელებიდან და მობილური ოპერატორებიდან აკრიფეთ 1272, ხოლო საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან დაკავშირება შესაძლებელი იქნება არსებულ ნომერზე - (+995) 32 2 41 91 91.