მიმდინარე წლის 20 მარტიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო მოქალქეებისთვის გარკვეული სერვისების მიწოდებას დროებით აჩერებს.


მომსახურების სააგენტოს მიერ დროებით არ განხორციელდება:მომსახურების სააგენტო ამ ეტაპზე ახორციელებს შემდეგი სერვისების მიწოდებას: