შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ უქმე დღეებთან დაკავშირებით, 9 და 12 მაისს სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულები არ იმუშავებს.