17 ივლისიდან 22 ივლისის ჩათვლით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მობილური ჯგუფი, დაბა მესტიის პოლიციის შენობაში, ადგილობრივ მოსახლეობას მოემსახურება და მიაწვდის შემდეგი სახის სერვისებს:


🔹სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული სერვისები;


🔹იარაღთან დაკავშირებული სერვისები;


🔹ცნობების გაცემასთან დაკავშირებული სერვისები;


🔹სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობასთან დაკავშირებული სერვისები, გარდა მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდებისა.