შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გაცნობებთ, რომ 17 მაისი სააგენტოს ყველა სტრუქტურული ერთეულისთვის გამოცხადებულია უქმე დღედ. 


იმ პირებს, რომლებსაც 17 მაისს უწევდათ ცნობის მიღება დამზადებულ დოკუმენტს მიიღებენ 18 მაისს; 


იმ პირებს, რომლებსაც პრაქტიკული გამოცდის პირველ ეტაპზე (მოედანი) გასვლა უწევდათ 17 მაისს, გამოცდით ისარგებლებენ 18 მაისს; 


იმ პირებს, რომლებსაც თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე 17 მაისს აქვთ ჯავშანი, გამოცდაზე გასვლის კონკრეტული თარიღისა და დროის შესახებ დეტალური ინფორმაცია დღის განმავლობაში ეცნობებათ; 


იმ პირებს, რომლებსაც შენახული აქვთ უფასო ან ფასიანი სანომრე ნიშნები და შენახვის ბოლო დღე უწევთ 17 მაისს, გამოცხადების ბოლო ვადად განესაზღვრათ 20 მაისი;


იმ პირებს, რომლებსაც სატრანსპორტო საშუალებების განბაჟების ბოლო დღე უწევთ 17 მაისს, საჯარიმო სანქციები არ დაეკისრებათ და განბაჟების ბოლო ვადად განესაზღვრათ 20 მაისი.