მომსახურების საგენტომ 2011 წლიდან დაიწყო ელექტრონული სერვისების განვითარება. 2015 წლიდან შეიქმნა პორტალი მოქალაქეებისთვის, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ სააგენტოს ოფისებში მიუსვლელად მიიღონ ინფორმაცია და ისარგებლონ ონლაინ მომსახურებით.

სერვისებით სარგებლობისთვის აუცილებელია პირის იდენტიფიცირება, რათა დაცული იყოს პერსონალური ინფორმაციის კომფიდენციალურობა. 

ელექტრონულად შესაძლებელია შემდეგი დოკუმენტების მიღება