მომსახურების საგენტომ 2011 წლიდან დაიწყო ელექტრონული სერვისების განვითარება. 2015 წლიდან შეიქმნა პორტალი მოქალაქეებისთვის,  რომელიც საშუალებას აძლევს მათ,სააგენტოში მოსვლის გარეშე მიიღონ ინფორმაცია და ისარგებლონ სხვადასხვა ონლაინ სერვისებით.

სერვისებით სარგებლობისთვის აუცილებელია პირის იდენტიფიცირება, რათა დაცული იყოს პერსონალური ინფორმაციის კონფიდენციალურობა. 

ელექტრონულად შესაძლებელია შემდეგი დოკუმენტების მიღება

ნასამართლობის ცნობა

მართვის მოწმობის აღება

სახელმწიფო სანომრე ნიშნის შერჩევა და დაჯავშნა, ჯავშნის გაგრძელება

ცნობა სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ

დოკუმენტების თარგმა , აპოსტილი და ლეგალიზაცია