მარიანა მორგოშია

დირექტორი

დაბადების თარიღი:

1981 წლის 10 ივლისი

განათლება:

2011–2012 წლები - ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა, PMC პროფესიონალური პროგრამა პროექტების მართვაში, სამაგისტრო სერტიფიკატი პროექტების მართვაში

2005-2007 წლები - კავკასიის ბიზნესის სკოლა, ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა, მენეჯმენტის განხრით

2000-2003 წლები -DFID მენეჯმენტის სკოლა (ბრისტოლი, ბრიტანეთი – თბილისი, საქართველო), მენეჯერ-ტრენერი

1998–2002 წლები - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, უცხო ენების ფაკულტეტი, ბაკალავრი (ინგლისური ენა)

პროფესიული გამოცდილება:

2017 წლის აპრილიდან 2017 წლის დეკემბრამდე - სსიპ „აწარმოე საქართველოში“, დირექტორი

2014–2017 წლები - ა (ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, დირექტორი

2013–2014 წლები - ასსეკო ჯგუფი, ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული და პროცესების ავტომატიზაციის მიმართულების უფროსი

2011–2014 წლები - სამშენებლო კომპანია NCC, ადმინისტრაციული დირექტორი

2008–2011 წლები - სს ბანკი რესპუბლიკა – Societe Generale Group, პროექტების მენეჯერი

2007–2008 წლები - კომპანია „თბილისის წყალი“, მართვის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი

2006 წლის მაისი-დეკემბერი - ევროკავშირის დახმარების პროგრამა ჯანდაცვის სფეროს განვითარებაში, მენეჯერ-ტრენერი

2004-2007 წლები - ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, ასოციაცია „ჯანმრთელობა ყველასთვის“, ადმინისტრაციული მენეჯერი, პროექტის მენეჯერი, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელი

2003-2004 წლები - საოჯახო მედიცინის ცენტრი, სს „ვერე XXI ", მენეჯერ-ტრენერი

2000-2003 წლები - საოჯახო მედიცინის ცენტრი, სს „ ვერე XXI ", მენეჯერი

ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა:

მეუღლე და ორი შვილი
ბესიკ ტეფნაძე

დირექტორის მოადგილე
დაბადების თარიღი:
19 თებერვალი, 1973 წ.
განათლება:
1997 წელი - საქართველოს უშიშროების სამინისტროს აკადემია;
1995 წელი - ქ. თბილისის საფინანსო ეკონომიკური აკადემია (სპეციალობა: ფინანსები და საბანკო საქმე).
წოდება:
პოლიციის პოლკოვნიკი
 
პროფესიული გამოცდილება:
2012 წლიდან - სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე;
2009 – 2011 წწ - შსს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დას. რეგიონული სამმართველოს სამხედრო კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი ინსპექტორი;
2005 – 2006 წწ - შპს „ბურჯი“-ს დირექტორის მოადგილე;
2004 – 2005 წწ - საქველმოქმედო ფონდი „ქართუ“-ს სარევიზიო სამსახურის ინსპექტორი;
1997 – 2004 წწ - საქართველოს უშიშროების სამინისტროს სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს ფოთის საქალაქო განყოფილების I ქვეგანყოფილების უფროსი.
ენების ცოდნა:
რუსული.
ოჯახური მდგომარეობა:
ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

იმედა მაკასარაშვილი

დირექტორის მოადგილე
დაბადების თარიღი:
04 მარტი 1978 წ. 
განათლება:
2000 წელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
                      (სპეციალობა - საერთაშორისო სამართალი)
წოდება:
პოლიციის ვიცე-პოლკოვნიკი 
პროფესიული გამოცდილება:  
2018 - წლიდან სსიპ-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე;
2016 - 2018 წწ. სსიპ-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს (დეპარტამენტი) სერვისების ცენტრალური ბიუროს (მთავარი სამმართველო) უფროსი (მთავარი სამმართველოს უფროსი);
2014 - 2015 წწ. სსიპ-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სარეგისტრაციო და საგამოცდო მომსახურების სამმართველოს უფროსი;
2011 - 2014 წწ. სსიპ-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს თბილისის სამმართველოს უფროსი;
2008 - 2011 წწ. სსიპ-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს თბილისის სამმართველოს სარეგისტრაციო განყოფილების უფროსი;
2007 - 2008 წწ. სსიპ-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი;
2006 - 2007 წწ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის თბილისის სააღსრულებო ბიუროს მეორე ჯგუფის უფროსი;
2003 - 2004 წწ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ქ. თბილისის სააღსრულებო ბიუროს მეოთხე ჯგუფის სასამართლო აღმასრულებელი;
2002 - 2003 წწ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის სტაჟიორი.
ენების ცოდნა:
რუსული, ინგლისური. 
ოჯახური მდგომარეობა:
ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

ალექსანდრე ნასარიძე

დირექტორის მოადგილე
დაბადების თარიღი:
11 აგვისტო 1978 წ.
განათლება:
1999 წელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
          (სპეციალობა - წარმოების ეკონომიკა და მართვა მრეწველობაში).

წოდება:
პოლიციის ლეიტენანტი

პროფესიული გამოცდილება:
2018 - წლიდან სსიპ-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე.
2017 - 2018 წწ. სსიპ „აწარმოე საქართველო“-ს დირექტორის მოადგილე;
2015 - 2017 წწ. ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე;
2015 - 2015 წწ. შპს „მექანიზატორი“-ს გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე.
2013 - 2015 წწ. შსს საფინანსო-სამეურნეო დეპარტამენტის ლოგისტიკის სამმართველოს პროცესების ოპტიმიზაციის და სტანდარტიზაციის განყოფილების უფროსი;
2011 - 2013 წწ. „ თი ბი სი“ ბანკის პროექტის მენეჯერი.;
2008 - 2011 წწ. ბანკი რესპუბლიკის, სოსიეტე ჟენერალის უფროსი ფინანსური ანალიტიკოსი, პროექტის მენეჯერი;
2005 - 2006 წწ. შპს „საქალაქთაშორისო სატელეფონო კავშირის ცენტრი“-ს საფინანსო სამსახურის უფროსი;
2003 - 2006 წწ. სსიპ „საწარმოთა მართვის სააგენტო“-ს უფროსი სპეციალისტი, განყოფილების უფროსი;
2001-2003 წწ. საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მთავარი სპეციალისტი.

ენების ცოდნა:
რუსული, ინგლისური.

ოჯახური მდგომარეობა:
ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.